Amsterdam info@maroomen.nl

Historisch Nieuwsblad

Geschiedenis toegankelijk maken voor een groot publiek. Dat was begin jaren negentig de ambitie van de oprichters van het Historisch Nieuwsblad. Bovendien wilden ze een platform om het wetenschappelijk bedrijf te kunnen bekritiseren.

Ik volgde op dat moment een (deeltijd)opleiding journalistiek  en ik was de vriendin van de toenmalige hoofdredacteur. Dus ik bood aan om de eindredactie te voeren. Onbetaald natuurlijk. De kost verdiende ik als redacteur van de bladen van het ministerie van Economische Zaken. Zo ging dat toen en zo gaat het nog steeds: onafhankelijke journalistieke producten financieren veel freelance journalisten met, wat ik noem, ‘gebonden journalistiek’.

Uiteindelijk ben ik negen jaar lang als eindredacteur betrokken gebleven bij het Historisch Nieuwsblad. Natuurlijk heb ik er ook verhalen voor geschreven.

  • Nederlanders over hun nationaal verleden: De eigenliefde gaat tegenwoordig in een kritische jas. Nederlanders schamen zich voor het koloniale verleden en zijn trots op de waterwerken en de Gouden Eeuw. Eén derde van de bevolking is bereid voor het vaderland te sterven. Samen met EO-radio 1 hield Historisch Nieuwsblad zomer 2000 een onderzoek onder 503 Nederlanders naar hun waardering van het nationale verleden en naar hun verbondenheid met Nederland. (Historisch Nieuwsblad, augustus 2000)
  • Beatrix moet maar met pensioen. Was er anno 2000 nog een draagvlak voor onze monarchie en voor Beatrix in het bijzonder? Een onderzoekje onder de Nederlandse bevolking (Historisch Nieuwsblad april 2000).
  • ‘Een foto-album op geluidsband’. Radioprogramma OVT wint Zilveren Reissmicrofoon. Een portret (Historisch Nieuwsblad, mei 1997).
  • Bisschoppelijk mandement 1954 kwam als mosterd na de maaltijd (Historisch Nieuwsblad, juni 1994).
  • ‘Er vielen onnodig veel slachtoffers, vooral onder landarbeiders’ – Kees Slager over de watersnoodramp van veertig jaar geleden. (Samen met Jos Palm, Historisch Nieuwsblad, december 1992).