Amsterdam info@maroomen.nl

In de media

De media over Missievaders:

Luister hier naar de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs 2020 op OVT.  Pieter van Os won de prijs met zijn boek Liever dier dan mens. Annemarie Lavèn, hoofdredacteur van Historisch Nieuwsblad, was pleitbezorger van Missievaders. Ze noemt mij ‘journalist, historicus en romanschrijver in een’, ‘wat een wonderschoon boek oplevert’. (bij 17 minuten).

Bart Funnekotter besprak Missievaders op OVT.

In zijn recensie voor NRC van 11 oktober 2019 schrijft Rob Hartmans:

“Wat Missievaders zo goed maakt, is dat Oomen niet alleen invoelend en goed gedocumenteerd de levenspaden van haar grootouders en ouders beschrijft, maar ook een helder en overtuigend beeld schetst van de veranderende wereld waarin zij opereerden. Hierdoor krijgen de veranderende opvattingen van haar familie – die soms niet werden uitgesproken maar zich wel degelijk manifesteerden – reliëf en ga je iets begrijpen van de spanningen waaraan deze idealisten blootstonden, zonder dat je de neiging krijgt je helemaal met hen te identificeren. En daarnaast schrijft de auteur bijzonder inzichtelijk en met gevoel over de psychische stoornis van haar vader, een aandoening waarop nog altijd een taboe rust.”

Zijn recensie voor Trouw, 16 november 2019, eindigt Gerrit-Jan Kleinjan met:

“Dit boek is af, concludeert de lezer die onder aan de laatste pagina is beland. Oomen is gedetailleerd waar het moet, maakt vaart waar het kan. Niet meer dan vier hoofdpersonen telt het boek: haar grootouders en haar ouders. Op die vier houdt ze krachtig greep. Een beperking is dat niet, integendeel. In driehonderd pagina’s werpt Oomen licht op een al bijna vergeten deel van het recente verleden, en geeft ze een indringend beeld van wat het streven om de wereld te verbeteren met mensen kan doen.”

Misschien ben ik nog wel het meest verguld met de recensie van Dorrit van Dalen in Indies Tijdschrift, , nr 1, 2021, een betrekkelijk nieuw tijdschrift over (post) koloniale geschiedenis en cultuur. Zij las erg goed, herkende mijn bedoelingen en ontdekte een extra motief.

Chris van der Heijden plaatst Missievaders samen met Mijn vader was priester van Katja Kreukels (Groene Amsterdammer, 11 december 2019) in een bredere context. Beide boeken maken volgens hem duidelijk dat het katholicisme toch meer is dan seksueel misbruik, machtspolitiek en hypocrisie.

Van der Heijden eindigt zijn verhaal met: “Beide boeken hamerden bij het lezen regelmatig in mijn ziel. De verklaring is eenvoudig: velen, onder wie ik, hebben hun katholieke verleden diep weggestopt, verzwegen. Maar ergens schuilt het nog wel. Tijd voor een grote, grote schoonmaak. Deze twee boeken zijn een mooi begin.”

“Missievaders kan een klassieker worden in het populaire genre van de familiegeschiedenissen”, schrijft Willem Bouwman in een recensie voor het Nederlands Dagblad, 8 november 2019.

In de Volkskrant van 7 december 2019 noemt Marcel Hulspas Missievaders een indrukwekkende familiegeschiedenis. 

Luister naar wat ik over Missievaders te zeggen heb op radio 1, bij nieuwsweekend. “Een fascinerend verhaal”, noemt Mieke van der Weij Missievaders.

Wim Berkelaar besprak het boek bij OVT. Hij noemt Missievaders “Een koloniaal-cultureel en een familiedrama ineen over de opkomst en ondergang van de missie” en vindt het  “Geweldig geschreven, met persoonlijke toon en notie”.

Samen met Gijs Groenteman maakte Wim Berkelaar voor radio 1 ook een boekenpodcast over Missievaders.

Jan van Hooydonk schrijft in Volzin, oktober 2019:

“Familiegeschiedenissen zijn onder auteurs en lezers populair. Mar Oomen blijkt een uitmuntend beoefenaar van dit genre. Zij geeft evenwichtig een betrokken gezicht aan een belangrijk stuk Nederlandse en katholieke historie. Pijnlijke confrontaties schuwt ze daarbij niet. Het boek eindigt met de aangrijpende geschiedenis van de teloorgang van haar vader. ”

Hier treft u een interview met Ianthe van Beuningen van het Historisch Nieuwsblad.

Historisch Nieuwsblad (oktober 2019) kenmerkt Missievaders als een “indringend verhaal van idealisme, koloniale superioriteitsgevoelens en de veranderende werkelijkheid”.

Leon Bijlmaker schreef, in het Engels, een recensie in MTb, het vakblad voor deskundigen op het terrein van internationale gezondheidszorg. Kijk op de laatste pagina, 24.

Op historiek.nl schreef Koos-Jan de Jager:

“Een van de mooie aspecten van dit boek is het feit dat het een grote periode omspant en daarmee grenzen van tijdperken oversteekt. Zowel de vooroorlogse missionaire idealen, de periode van de Tweede Wereldoorlog en dekolonisatieoorlog als de postkoloniale periode met nieuwe idealen hebben hun plaats in het verhaal”

Hettie van der Ven interviewde mij voor het Katholiek Nieuwsblad. ‘Emigranten voor God: opkomst en ondergang van de Nederlandse katholieke missie‘.

Leo van Bergen schreef een recensie in Medisch Contact

Het Protestants Amersfoorts tijdschrift Drieluik noemt Missievaders een noodzakelijk boek (op p. 15). Daar ben ik het helemaal mee eens.

Hier staan wat recensies van lezers over het boek.

Zo schreef Wil Robroek onder meer:

“Het boek is niet alleen een goed gedocumenteerde beschrijving van een familieleven. Oomen geeft als antropoloog deze familiekroniek een rijke context. Ze kijkt begrip- en liefdevol, maar ook kritisch, naar het missiewerk, de dominante West-Europese benadering in dit werk en het negeren van het belang van de eigen cultuur van de ´heidense´ volken.”

En ook bij bol.com staan zinnige commentaren.

U kunt het boek ook bestellen bij boekenwereld.com